RYS HISTORYCZNY

kosciols

Parczew należy do najstarszych miast Lubelszczyzny. Prawa miejskie otrzymał w 1401 roku z rąk Władysława Jagiełły, chociaż osada o tej nazwie istniała już wcześniej. W roku 1413, na zjeździe w Horodle, miasto zostało wyznaczone na miejsce sejmów i zjazdów polsko – litewskich. Fakt ten zapoczątkował stabilny rozwój Parczewa, który do końca XVI wieku przeżywał okres swej największej świetności. W owych czasach Parczew był ważnym punktem na mapie politycznej oraz gospodarczej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.