• Zabytki (Monuments)

  • vlcsnap-2015-05-06-12h36m23s126
  • vlcsnap-2015-05-06-12h36m03s162
  • vlcsnap-2015-05-06-12h16m52s156
  • vlcsnap-2015-05-06-12h15m50s47
  • vlcsnap-2015-05-06-12h07m18s50
  • vlcsnap-2015-05-06-12h15m08s158
  • vlcsnap-2015-05-06-12h11m53s254
  • vlcsnap-2015-05-06-11h55m42s22