Czcionka: A- A A+

Parczew - miejsce przyjazne i wyjątkowe

alejazw

Parczew to miejsce wyjątkowe. Na tę wyjątkowość, wyznaczającą dzisiejszą tożsamość miasta, składają się jego zasoby naturalne: nieskażone powietrze, czysta woda, cisza, otwarte przestrzenie, rozległe kompleksy leśne, bogactwo gatunków fauny i flory, zabytki o zróżnicowanych wartościach kulturowych. Parczew to miasto zielone – wyjątkowo dbamy o ekologię, a zlokalizowane na obrzeżu miasta w jednej dzielnicy zakłady przemysłowe nie są uciążliwe dla środowiska.

Nasi mieszkańcy – ludzie przyjaźni i otwarci, o potężnym potencjale zwłaszcza wśród osób młodych i kreatywnych. Parczew jest miastem bezpiecznym, wygodnym i przyjaznym środowisku. Wygodnie się u nas mieszka, dobrze pracuje, realizuje pasje i wypoczywa. Dokładamy wszelkich starań, aby zbudować mieszkańcom godziwe i przyjazne warunki bytowe. Zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój. Jesteśmy przyjaznym i otwartym europejskim miastem.

Przemiany ustrojowe w Polsce wymusiły na nas szereg działań, które czynią dzisiaj z Gminy Parczew miejsce atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, turystycznym, wypoczynkowym.
   Posiadamy rozległe tereny inwestycyjne, objęte w planie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w strategii rozwoju miasta na najbliższe lata. Oba te dokumenty są spójne z planem zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Tereny te stanowią dwa zwarte obszary i zajmują łączną powierzchnię ponad 120ha. Pierwszy z nich (ok. 110ha), to teren przemysłowy z dopuszczeniem składów i budownictwa. Jest on ulokowany w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Lublin – Łuków oraz dworca kolejowego wraz z bocznicą i infrastrukturą magazynową. Drugi, ok. (10ha), sąsiaduje bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 815 Parczew - Lublin. Prezentowane tereny pozostają poza bezpośrednią stycznością z osiedlami miejskimi. Tereny te są już częściowo uzbrojone. Aktualnie przystępujemy do prac związanych z kompleksowym uzbrojeniem wszystkich terenów w pełny zakres mediów i stworzeniem dogodnej dla inwestorów infrastruktury dróg wewnętrznych na tych obszarach.

   Do istotnych czynników naszego dynamicznego rozwoju ważnych dla potencjalnego inwestora, możemy zaliczyć takie warunki jak:
- dogodna lokalizacja i dostępność komunikacja – jesteśmy ważnym, lokalnym węzłem komunikacyjnym, w którym zbiegają się 3 drogi wojewódzkie. Stolica regionu - miasto Parczew położona jest w odległości około 30km od planowanego korytarza transeuropejskiego - drogi ekspresowej S 19 (północ – południe), oraz około 50km od planowanej autostrady A2 (wschód – zachód). Miasto położone jest w odległości około 60km od miasta wojewódzkiego Lublin i 50km od przejścia granicznego w Sławatyczach, które stanowi jednocześnie przejście graniczne pomiędzy Unią Europejską, a Białorusią,
- wysoki stopień infrastruktury – kanalizacyjnej, wodociągowej, gazociągowej, własna oczyszczalnia ścieków i nowoczesny system segregacji i składowania odpadów,
- dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe,
- szeroka współpraca z regionalnymi uczelniami wyższymi.

   Przyszli inwestorzy mogą liczyć ze strony władz gminnych na pomoc i współdziałanie w całym procesie inwestycyjnym. Oferujemy indywidualną opiekę dla każdego inwestora, pomoc w sporządzeniu wymaganej dokumentacji formalno – prawnej. Naszym dodatkowym atutem są przygotowane już proinwestycyjne rozwiązania prawne z zakresu ulg podatkowych oraz proinwestycyjny budżet gminy.
   Młoda, dobrze przygotowana i wykwalifikowana kadra pracownicza oraz atrakcyjne warunki dla inwestujących powiązane z istniejącymi zasobami rynku pracy, potencjalnymi możliwościami rozwoju regionu oraz jego korzystnym położeniem geograficznym, stwarza gwarancje korzystnego ulokowania kapitału oraz stabilności ekonomicznego rozwoju.

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

SIP Parczew

logo-sip-przyjaznyparczewski

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss