Czcionka: A- A A+

Projekty edukacyjne

Projekt „Języki inaczej"

   Projekt „Języki inaczej" Nr: POKL.09.05.00-06-177/11, realizowany jest w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt powstał z myślą o praktycznym zagospodarowaniu wolnego czasu uczniów parczewskich szkół w okresie ferii zimowych 2012. Celem projektu jest poprawa wiedzy i umiejętności 60 uczniów i uczennic w zakresie komunikowania się w j. angielskim.

Czytaj więcej...

Projekt - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew

   Gmina Parczew realizuje projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss