Czcionka: A- A A+

Przedszkola

ZASADY RYKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017-2018 - plik pdf

Kryteria rekrutacji do przedszkoli - plik pdf

Miejsce zamieszkania kandydata - plik pdf

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych - plik pdf
_______________________________________________________________________

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PARCZEWIE "POD KRASNALEM"


Nasze przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do nauki w szkole. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.SDC11425

Oferta edukacyjna naszego przedszkola:

• Zajęcia umuzykalniające

• Zajęcia logopedyczne

• Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

• Nauka języka angielskiego

• Przedstawienia teatralne z udziałem aktorów

• Wyjazdy do teatru

• Uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka"

• Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych

• Uroczyste pożegnanie absolwentów przedszkola

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PARCZEWIE
ul. WOJSKA POLSKIEGO 8a
21-200 PARCZEW
TEL. 83 355 12 43
http://przedszkole-1.parczew.com

 


 

 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PARCZEWIE IM. JANUSZA KORCZAKA W PARCZEWIE

 

pełni swoją funkcję opiekuńczo – wychowawczą od 1969 roku.Nasze przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie.Program edukacji i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwości nauki języków obcych, wyrównywanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych.Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności i rozwijania zdolności.Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa , troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne. Cele i zadania przedszkola są osiągane dzięki sprawnemu zarządzaniu i kierowaniu placówką oraz dzięki kompetencji i kwalifikacji pracowników , a także wsparciu finansowemu władz samorządowych i aktywności własnej.

Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy.Kształcenie i doskonalenie nauczycieli jest planowane i modyfikowane w zależności od potrzeb indywidualnych jak i placówki.Różne formy współpracy z rodzicami włączają ich do aktywnego udziału w edukacji ich dzieci oraz całego życia społeczności przedszkolnej.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków.W tym celu podejmujemy w naszej placówce działania umożliwiające realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PARCZEWIE
ul. SPÓŁDZIELCZA 5
21-200 PARCZEW
TEL. 83 355 12 42
http://przedszkole-2.parczew.com/

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE "SKOWRONEK"

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "SKOWRONEK" to przedszkole, którego misją jest spełniać marzenia dzieci oraz ich rodziców. Swoją działalnośc rozpoczeło 06 grudnia 2012 r. przy ul Ogrodowej w Parczewie.
Jesteśmu przekonani, że powstał obiekt na miarę XXI wieku i będzie wizytówką naszego miasta. Budynek oraz wyposarzenie to tylko część przedszkola, integralną jego treść stanowią dzieci. Wierzymy, że wartościami będą tutaj mądrość, życzliwość i tolerancja, przecięż to sukcesy dzieci stanowić będą dorobek naszego przedszkola.
Zespół nuczycieli to ludzie młodzi, kreatywni i wykształceni dla których troska o dzieci jest najważniejszym zadaniem dnia, w swojej pracy wykorzystują najnowsze, sprawdzone metody i formy pracy gwrantujące nauczanie i wychowanie na njwyższym poziomie.
W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia:
  • nauka tańca pod patronatem Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych z Lublina
  • język angielski pod patronatem Polish American Humanistic Academy
  • rytmika pod patronatem Prywatnej Szkoły Muzycznej I St. z Parczewa
  • zajęcia z logopedą
  • planowane zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
Organizujemy również pokazy multimedialne dla przedszkolaków.

Nasze motto to: " KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "SKOWRONEK"
ul. Ogrodowa 14 G
21-200 Parczew
tel. 506 140 804

www.przedszkoleparczew.pl

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss