Wszyscy wiemy co to jest COVID-19, a niekiedy też osobiście doświadczyliśmy skutków hospitalizacji i ciężkiej choroby, również wśród naszych bliskich czy znajomych. Choroba często często wiąże się z poważnym pogorszeniem stanu zdrowia. Dla takich właśnie osób powstał informator pt.: „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”, będący wynikiem współpracy Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest pomoc w samodzielnym powrocie do pełnej sprawności, a także zwrócenie uwagi na niepokojące, nawracające objawy. Broszura zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień:
- postępowanie w przypadku duszności;
- ćwiczenia fizyczne po opuszczeniu szpitala;
- postępowanie w razie problemów z głosem;
- porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania;
- postępowanie w razie problemów ze skupieniem uwagi, pamięcią oraz logicznym myśleniem;
- radzenie sobie z codziennymi aktywnościami;
- radzenie sobie ze stresem oraz wahaniami nastoju.
Informator można pobrać tu: https://extranet.who.int/.../WHO-EURO-2020-855-40590...
Proponowane zalecenia nie zastępują indywidualnego programu ćwiczeń, ale są wartościowym zbiorem wskazówek, z którymi powinni zapoznać się wszyscy dotknięci COVID-19, a także ich bliscy. Informator w polskiej wersji językowej jest dostępny również na stronie WHO: https://extranet.who.int/.../WHO-EURO-2020-855-40590... i na stronie KIF.
Zachęcamy do szerokiej dystrybucji tego bezpłatnego informatora, aby dotarł do jak najliczniejszej grupy potrzebujących. Więcej na stronie KIF: https://kif.info.pl/fizjoterapeuci-wspieraja-chorych.../...

KIF info