WSPÓŁPRACA PARCZEW - PRENY

 preny  18 lipca 2010 roku Burmistrz Parczew Paweł Kędracki podpisał kolejną umowę o współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Parczew, a Radą Miasta Preny reprezentowaną przez Burmistrza - Alvydasa Vaicekauskasa.
   Preny (lit. Prienai) to miasto w południowej Litwie, w obwodzie kowieńskim zlokalizowane w odległości ok. 30 km od Kowna i ok. 100 km od Wilna. Preny to również siedziba regionu (odpowiednika polskiego powiatu). Ta położona w pięknym zakolu Niemna miejscowość rozciąga się na obszarze 1.141 km2, a zamieszkuje ją ponad 11 tys. mieszkańców.
   Miasta partnerskie nawiązały współpracę w zakresie: funkcjonowania samorządów lokalnych i gospodarki, kultury i sztuki, rozwoju turystyki i sportu, ekologii, oświaty i informacji. Zobowiązały się przez to do stworzenia szeroko rozwiniętych relacji pomiędzy obywatelami, organizacjami, szkołami i innymi instytucjami kulturalnymi; wzajemnej wymiany informacji we wszystkich sferach życia; współpracy w zakresie wizyt i wycieczek odpowiednich organizacji (szkół, stowarzyszeń kulturalnych i drużyn sportowych); współpracy w zakresie wzajemnej promocji oraz wzajemnych wizyt reprezentacji obu miast w ważnych kulturalnych i społecznych wydarzeniach. Nawiązanie stosunków partnerskich umożliwia kontakty oraz współpracę organizacji pozarządowych, a także upowszechnianie integracji społecznej i społeczeństwa informatycznego. Jest to możliwe poprzez wspieranie kontaktów handlowych, organizację targów, wystaw i małych ekspozycji gospodarczych, organizację szkoleń, konferencji i seminariów oraz współpracy lokalnych ośrodków przedsiębiorczości. Ważnym zadaniem jest wymiana kulturalna i rozwój kontaktów pomiędzy szkołami, organizacja wspólnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, opracowywanie i wymiana materiałów promocyjnych. Obie miejscowości planują wymianę informacji dotyczących możliwości nawiązania współpracy ze strukturami europejskimi, organizacjami pozarządowymi i samorządami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w celu zaangażowania i wykorzystania zasobów finansowych funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć.

 

WSPÓŁPRACA PARCZEW - LUBOML

luboml   Kontakty pomiędzy samorządami obu miast zostały nawiązane w roku 2008. W dniu 19 grudnia 2008r. radni Rady Miejskiej w Parczewie wyrazili uchwałą wolę zawarcia umowy w sprawie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Parczew a miastem Luboml.
    Obie strony zobowiązały się do wymiany informacji dotyczących  możliwości nawiązania współpracy ze strukturami europejskimi, organizacjami pozarządowymi i samorządami z Polski i Ukrainy (w celu zaangażowania i wykorzystania zasobów finansowych funduszy Unii Europejskiej).
   Będziemy organizować wymianę delegacji i grup artystycznych, sportowców i młodzieży szkolnej, a także zachęcać naszych przedsiębiorców do uczestnictwa w wystawach, targach i jarmarkach. Planujemy aktywną współpracę w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć także w zakresie turystyki, samorządności lokalnej oraz ekologii i przedsiębiorczości.
Położony kilkanaście kilometrów od polskiej granicy Luboml jest ukraińskim miastem, a zarazem siedzibą „rejonu” w „obwodzie” wołyńskim. Liczy ok. 10,5 tys. mieszkańców.

 

 

WSPÓŁPRACA PARCZEW - BRESSUIRE

 bressuire   PARCZEW jest miejscem znanym przez mieszkańców gminy, nie trzeba zatem go opisywać. Przyjrzyjmy się jednak Bressuire, gdyż niewiele osób wie coś więcej o tej gminie i o współpracy parczewsko-francuskiej.
   Bressuire jest jednym z pięknych zakątków we Francji. Gmina położona jest w departamencie Des Deux- Sevres, w regionie Poitou- Charentes. Liczy ponad 17 tysięcy mieszkańców (Parczew nieznacznie mniej bo niecałe 16 tysięcy). Obecnie Bressuire jest zarządzane przez Mera Jean- Michel Berniera. W Bressuire znajdują się charakterystyczne ruiny zamku z XIII w. oraz piękna gotycka katedra.
   Ponadto w Bressuire mieści się mediateka, obiekt, w którym znajduje się bogaty księgozbiór, płytoteka, zbiór kaset video, prasa oraz komputery i nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zbiory można wypożyczać lub korzystać na miejscu. Bressuire posiada zespół ludowy Les Sauteriaux, składający się z 60 tancerzy.
   Znajduje się tu również kompleks obiektów sportowych, stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, kilka hal sportowych, 2 baseny kryte i 1 odkryty, kilka kortów tenisowych, tor kartingowy i boisko do rugby.
   Bressuire współpracuje, oprócz Parczewa, również z innymi gminami europejskich państw, tj. z Rosji, Hiszpanii, Irlandii czy Niemiec.Przyjacielska współpraca została zapoczątkowana już 10 lat temu. Dokładnie 16 października Mer Bressuire Cloude Boutet i Burmistrz Parczewa Grażyna Danilkiewicz podpisali umowę w bliźniaczej współpracy obu miast. Ustalono, że współpraca ta powinna obejmować sferę społeczną, kulturową, sportową oraz wymianę młodzieży.
   Parczewianie wielokrotnie reprezentowali naszą gminę w Bressuire. Uczestniczyli w oficjalnych spotkaniach, wystawach wyrobów parczewskich i francuskich przedsiębiorców, a także wyrobów parczewskich artystów i występach zespołów muzycznych. Parczew był tradycyjnie reprezentowany także przez bardzo lubiana kapelę podwórkową „Taaka Paka". Również Parczewianie uczestniczyli w tradycyjnych październikowych „Biesiadach jesiennych" i charakterystycznych dla tego regionu wystawach byków rasy „Charalais". Poza tym mieli okazję zwiedzić okoliczne zabytki, m. in. kościół Notre - Dame, i pobliskie zamki nad Loarą oraz zobaczyć wieżę Eiffla.
   Współpracę doceniła Komisja Europejska przyznając miastom „Złotą Gwiazdę Miast Bliźniaczych". Na budynku Urzędu Miejskiego widnieje tablica upamiętniająca porozumienie miast bliźniaczych. Z okazji 5-lecia udanej współpracy władze Bressuire nadały jednemu z tamtejszych rond nazwę „Parczew". Możemy być też dumni z młodzieży, reprezentującej godnie Parczew w zawodach sportowych oraz gimnazjalistów chętnie prezentujących tradycje polskie.
   Parczewianie niejednokrotnie przyjmując gości z Francji zapewniali im liczne atrakcje podczas dni Parczewa, oraz zwiedzanie okolicznych zakątków, tj. Jezioro Obradowskie, Makoszka, Białka, a także pięknych miejsc w Polsce, tj. Warszawa, Białowieża, czy Lublin. Świętując 600-lecie Parczewa, wśród zasłużonych osób znaleźli się również Francuzi odznaczeni honorowymi odznakami.
   W tym roku w październiku będzie uroczyście obchodzone 10 - lecie współpracy, w nadziei na kolejną owocną dekadę porozumienia i przyjaźni. Do Francji będą miały okazję pojechać delegacje z Urzędu Miejskiego, grupa biznesmenów i artystów.

S. Chojak

KALENDARIUM 16-LETNIEJ WSPÓŁPRACY PARCZEWA I BRESSUIRE

FOTORELACJA ROK 2008

FOTORELACJA ROK 2010

FOTORELACJA ROK 2012FOTORELACJA ROK 2014FOTORELACJA ROK 2016