Urząd Miejski w Parczewie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym odrębnym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji. Obowiązki te wynikają z dwóch różnych aktów prawnych: zgłoszenie budowy z ustawy Prawo Budowlane, kierowane jest do Starosty Parczewskiego a zgłoszenie eksploatacji z ustawy z Prawo ochrony środowiska zwane dalej (p.o.ś.) – kierowane jest do Burmistrza Parczewa.

Po sformalizowaniu budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym jej posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miejskim. W myśl art. 152 ust. 1. p.o.ś instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Parczewa. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie (w zakładce: Dla mieszkańców/ Ochrona środowiska/ Ścieki komunalne) bądź w siedzibie tutejszego Urzędu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pok. nr. 213 . Do rozpoczęcia korzystania z przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (czyli Burmistrz Parczewa) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnia, która jest już eksploatowana powinna zostać zgłoszona do Burmistrza w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

Załączniki:

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków - plik doc

Oświadczenie do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków - plik doc


Szanowni Mieszkańcy,

w związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Parczew, którzy gromadzą nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, aby w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. złożyli zgłoszenia z aktualnymi danymi dot. w/w instalacji.
Druk oświadczenia dostępny jest poniżej.
Wypełnione oświadczenia można przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Jednocześnie informujemy, że znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki. Burmistrz został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:
- posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane są odbiory oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać regularność dokonywanych odbiorów.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości płynnych na terenie gminy Parczew.
Zezwolenia takie posiadają:
1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew,
2. PIXI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strojnowskiego 25, 20-386 Lublin,
3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
4. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.
5. SPEED – TRANS Usługi Asenizacyjne, Krasne 141, 21-109 Uścimów
6. mToilet Sp. z o.o, ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

Ponadto informujemy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew nieczystości ciekłe powinny być usuwanie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na pół roku.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Formularz zgłoszenia do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji - plik doc