Data i godzina wydania: 08.06.2023 - godz. 07:36
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 135
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 08.06.2023 do godz. 22:00 dnia 08.06.2023
Obszar: zlewnie dopływów Sanu, Wieprza do ujścia Bystrzycy oraz Bugu do ujścia Uherki (lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Sanu, Wieprza do ujscia Bystrzycy oraz Bugu do ujscia Uherki od 10:00/08.06.2023 do 22:00/08.06.2023. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody.
Szczegoly na meteo.imgw.pl

Data i godzina wydania: 07.06.2023 - godz. 08:22
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 130
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 07.06.2023 do godz. 23:00 dnia 07.06.2023
Obszar: zlewnie dopływów Sanu, Wieprza do ujścia Bystrzycy oraz Bugu do ujścia Uherki (lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Sanu, Wieprza do ujscia Bystrzycy oraz Bugu do ujscia Uherki od 12:00/07.06.2023 do 23:00/07.06.2023. W obszarach wystepowania prognozowanych opadow burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, moga wystapic gwaltowne wzrosty poziomu wody.
Szczegoly na meteo.imgw.pl


Data i godzina wydania: 06.06.2023 - godz. 19:49
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Odwołanie ostrzeżenia Nr: 125 z dnia 06.06.2023
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. dnia do godz. dnia
Obszar: zlewnie dopływów Sanu, Wieprza do ujścia Bystrzycy oraz Bugu do ujścia Uherki (lubelskie)
Przebieg: Prognozowane zjawisko nie wystąpi.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: %
Uwagi:

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY/1 zlewnie doplywow Sanu, Wieprza do ujscia Bystrzycy oraz Bugu do ujscia Uherki od - do -. Prognozowane zjawisko nie wystapi. Szczegoly na meteo.imgw.pl