Koło Gospodyń Wiejskich (w skrócie KGW) to dobrowolna, niezależna i samorządna społeczna organizacja, która wspiera rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działa na rzecz środowisk wiejskich.
KGW działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2021 poz. 165 ze zm.) i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Parczew:

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Przewłoce
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Koczergach
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionce
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbówce
5. Koło Gospodyń Wiejskich w Tyśmienicy
6. Koło Gospodyń Wiejskich Wola Przewłocka

Aktualne dane dotyczące KGW znajdują się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich
https://krkgw.arimr.gov.pl/