Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Lenart

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego
z Art 13 RODO

 

REFERAT ORGANIZACYJNO-PRAWNY:

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna - wybory ławników

Klauzula informacyjna - wyborcy

Klauzula informacyjna - członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych

Klauzula informacyjna - informacja publiczna

Klauzula informacyjna - dokumentacja pracownicza

Klauzula informacyjna - Kancelaria ogólna

Klauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna - OSP

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Klauzula informacyjna - przesłanka zgoda rekrutacja

Klauzula informacyjna - realizacja umowy o pracę

Klauzula informacyjna - rekrutacja bez naboru

Klauzula informacyjna - rekrutacja w wyniku ogłoszonego naboru

Klauzula informacyjna - transport

Klauzula informacyjna - zamówienia poniżej 30 tys. euro

Klauzula informacyjna - zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

Klauzula informacyjna - członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta 2020 r.

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Parczewie

Klauzula informacyjna PPK

Klauzula informacyjna dotycząca skarg, wniosków i petycji


REFERAT FINANSOWY:

Klauzula informacyjna


REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH:

Klauzula informacyjna


REFERAT OŚWIATY I KULTURY:

Klauzula informacyjna - dowożenie dzieci

Klauzula informacyjna - organizacje pożytku publicznego

Klauzula informacyjna - orkiestra

Klauzula informacyjna - przedszkola niepubliczne

Klauzula informacyjna - stypendia i zasiłki szkolne

Klauzula informacyjna - stypendia burmistrza


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Klauzula informacyjna - prawo wodne

Klauzula informacyjna - zbiorniki bezodpływowe

Klauzula informacyjna - komisja alkoholowa

Klauzula informacyjna - obsługa wniosku i wydanie decyzji na usunięcie drzew

Klauzula informacyjna - odpady

Klauzula informacyjna - rejestr działalności regulowanej

Klauzula informacyjna - wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną

Klauzula informacyjna - pod ustawę o utrzymaniu porządku w gminach odpady COVID-19


URZĄD STANU CYWILNEGO:

Klauzula informacyjna - zmiana imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna - dowody osobiste

Klauzula informacyjna - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna - fundusz sołecki

Klauzula informacyjna - imprezy masowe

Klauzula informacyjna - ustawa o powszechnym obowiązku obrony

Klauzula informacyjna - ustawa o zdrowiu publicznym


REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY:

Klauzula informacyjna ogólna

Klauzula informacyjna - drogi


REFERAT NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:

Klauzula informacyjna dotycząca art. 11 pkt. 1 i 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - SUIKZP

Klauzula informacyjna dotycząca art. 11 pkt. 3,7,9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - SUIKZP

Klauzula informacyjna dotycząca art. 17 pkt 4 lub 9 lub 12 - 14 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - MPZP

Klauzula informacyjna dotycząca art. 37b ust. 2 pkt 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uchwała reklamowa

Klauzula informacyjna dotycząca art. 37b ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uchwała reklamowa

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych

Klauzula informacyjna - aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste

Klauzula informacyjna - bonifikata od opłaty przekształceniowej za użytkowanie wieczyste

Klauzula informacyjna - bonifikata od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Klauzula informacyjna - odszkodowanie za drogę

Klauzula informacyjna - oświadczenie o pierwokupie

Klauzula informacyjna - przekształcenie użytkowania wieczystego

Klauzula informacyjna - sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Klauzula informacyjna - sprzedaż nieruchomości

Klauzula informacyjna - ustalenie terminu opłaty rocznej

Klauzula informacyjna - ustanowienie służebności przesyłu

Klauzula informacyjna - wykup lokalu mieszkalnego

Klauzula informacyjna - zamiana nieruchomości

Klauzula informacyjna - zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Klauzula informacyjna - rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Klauzula informacyjna art. 8e ust. 1 w zw. z art. 8i ust. 1 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU:

Klauzula informacyjna - projekt Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych

Klauzula informacyjna- transport pacjentów Covid 19