GPR logoBurmistrz Parczewa zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023 -2030.
Konsultacje odbędą się 25 lipca 2024 r o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie.
Poniżej projekt Gminnego Programu Rewitalizacji oraz treść obwieszczenia Burmistrza Parczewa dot. przeprowadzenia konsultacji wraz sposobami zgłaszania uwag do dokumentu.

 OBWIESZCZENIE
Burmistrz Parczewa
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030


Konsultacje mają na celu prezentację, zebranie uwag, propozycji i opinii dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Parczew na lata 2023-2030 (dalej GPR).
Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 12 lipca 2024 r. do dnia 19 sierpnia 2024 r. w postaci:
1. Otwartego spotkania konsultacyjnego, którego celem jest prezentacja i omówienie głównych założeń do Strategii, a także zebranie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej UM w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 (parter), w dniu 25 lipca 2024 r. w godzinach 1400 - 1600.
2. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną przesyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Formularzu Konsultacji, dostępnym na:
2.1 stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Parczewie: www.umparczew.bip.lubelskie.pl zakładka: Ogłoszenia/Aktualności,
2.2 stronie internetowej Gminy Parczew www.parczew.com zakładka: Dla Mieszkańców/Gminny Program Rewitalizacji,
2.3 Elektronicznej tablicy ogłoszeniowej w siedzibie UM w Parczewie I i II piętro,
2.4 W UM w Parczewie, ul. Warszawska 24, pokój 102 oraz 205 w godzinach pracy UM (wersja papierowa).
3. Zebrania uwag ustnych od 12 lipca 2024 r. do 19 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie, Warszawska 24, pokój 102 oraz 205 w godzinach 8.00 – 15.00 (rejestrowanych w Formularzu Konsultacji), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu tel. 83 355 12 24, 83 355 12 34.
Wypełnione Formularze można przekazać:
1. Bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24; 21-200 Parczew pokój 102, I piętro w godz. 8.00 – 15.00;
2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24; 21-200 Parczew z dopiskiem: „Konsultacje społeczne - projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”;
3. Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
4. W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 25 lipca 2024 r. w godzinach 14.00-16.00.
Wszelkie pytania w trakcie trwania konsultacji należy kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 83 355 12 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1500.
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- przekazane w innej formie niż na Formularzu Konsultacji za wyjątkiem zgłoszonych podczas spotkania otwartego i zgłoszonych w siedzibie UM;
- złożone w innym terminie niż podany do przeprowadzenia Konsultacji (12 lipca - 19 sierpnia 2024r.)
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) niezwłocznie po zakończeniu niniejszych Konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w pkt. 1 - również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Parczewie co kończy te Konsultacje.

Obwieszczenie Burmistrza Parczewa - plik pdf

Formularz konsultacji - plik pdf

Klauzula informacyjna - plik pdf

Projekt GPR Parczew - plik pdf

Zał. 1 Diagnoza - plik pdf

Zał. 2 Badanie ankietowe -plik pdf

Zał. 3 MAPA - plik pdf

koncert MODParczewski Dom Kultury serdecznie zaprasza na koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Urzędu Miejskiego w Parczewie. Rozpoczęcie imprezy 21 lipca 2024 r. o godz. 18.00, Plac Wolności w Parczewie.

50 lat Parczewskiej Kapeli Podwórkowej TAAKA PAKAZapraszamy na jubileuszowy koncert Parczewskiej Kapeli Podwórkowej „Taaka Paka”! Już 28 lipca 2024 r. o godz. 17.00 na Placu Wolności w Parczewie będziemy mieli okazję świętować 50 -lecie Parczewskiej Kapeli. Imprezę uświetni występ Andrzeja Rybińskiego.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj życie!

#Lubelskie #LubelskieSmakujŻycie #Kierunek Lubelskie

Kasa zdjęcie poglądoweKASA Urzędu Miejskiego


w dniach
29 lipca 2024 – 12 sierpnia 2024 

 czynna będzie

w godzinach  8.30 - 12.00

 Konta bankowe:

            PKO BP O/Parczew                     
Nr: 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933

 

Opłaty za podatki i odpady komunalne realizowane są na indywidualne konta umieszczone w nakazach podatkowych i zawiadomieniach dot. Odpadów komunalnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie zwraca się z apelem do rolników: „ABY NIE NARAŻAĆ SIEBIE I SWOICH BLISKICH TRZEBA STOSOWAĆ ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNĄ PRZEZORNOŚĆ I OSTROŻNOŚĆ”

Wierzymy, że przytoczenie przepisów obowiązujących w rolnictwie pozwoli na prawidłowe podejmowanie decyzji w składowaniu płodów rolnych, a także pomoże odpowiednio zabezpieczyć Państwa dorobek niejednokrotnie całego życia. 

Okres wakacyjny dla jednych jest chwilą wytchnienia od codziennego zabiegania, dla innych jest okresem wytężonej pracy. Jednak okres ten w strażackich statystykach zapisany jest wzmożoną ilością interwencji. Zdecydowana większość przyczyn tragicznych wypadków drogowych, czy pożarów leży po stronie człowieka. Tylko od nas zależy na ile nasze zachowanie jest odpowiedzialne, tak więc przedstawiamy zasady bezpiecznego prowadzenia prac i składowania płodów rolnych. 

Maszyny i urządzenia pracujące po kilkanaście godzin dziennie wymagają codziennych zabiegów konserwacyjnych. Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być sprawne, systematycznie smarowane i sprawdzane. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy a w konsekwencji pożarów zboża na pniu, ściernisk, słomy i lasów. 

Kolejną zasadą jaką należy przestrzegać jest zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych, oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru. Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używanie ognia otwartego. Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie. W czasie naprawy maszyn z użyciem spawarek czy palników należy dozorować miejsce prowadzenia prac przez kilka godzin po ich zakończeniu. 

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m,

b) niepalnych i pokryciu trudno zapalnym – 20 m,

2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

4) od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,

5) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m,

6) od granicy działki – 4 m. 

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2, lub kubatury 5 000 m3. Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m, od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę. 

Ponadto informujemy o przestrzeganiu zakazu wypalania:

roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretów i trzcin, ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

ulotka żniwausytuowanie stert i stogówBezpieczne żniwa plakat