Program RemontujeMY jest formą wspierania osób będących w trudnej sytuacji
mieszkaniowej. Polega na przyznawaniu dotacji osobom, które samodzielnie zrealizują
działania remontowe w swoich domach. Program wymaga zaangażowania własnych
środków finansowych, które następnie zostaną zrefundowane przez Habitat Poland.
Nabór 1/2024 jest przeznaczony dla osób, które przybyły z Ukrainy po 24
lutego 2022 r. w związku z wybuchem wojny na terenie tego kraju. Mogą one ubiegać
się o przyznanie dotacji (w formie refundacji poniesionych wydatków) w wysokości
do 7000 zł, z przeznaczeniem na remont mieszkania, które wynajmują lub zakup
wyposażenia.
Więcej informacji i formularz aplikacji: https://habitat.pl/remontujemy/

Fundacja ADRA Polska i platforma GiveAndGetHelp.com zapraszają kobiety, które uciekły przed wojną w Ukrainie, na bezpłatny, całodniowy warsztat psychologiczny, który odbędzie się dzięki dofinansowaniu z DNB Bank Polska 7 listopada w Lublinie.

Celem warsztatu zatytułowanego „Droga do nowej siebie" jest wsparcie kobiet w poradzeniu sobie z traumą wojenną, powrót do równowagi psychicznej i bycia „tu i teraz” oraz edukacja i wsparcie w odzyskaniu sił psychicznych w realizacji bieżących i przyszłych wyzwań. Warsztat poprowadzą pochodzące z Ukrainy psycholożki Roksana Korulczyk i Yulia Kozhemyakina z platformy HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com, zapewniającej bezpłatne wsparcie psychologiczne i informacyjne przymusowym migrantom z Ukrainy.

Jednodniowy warsztat odbędzie się 7 listopada w Lublinie w godzinach 9:00 do 17:00 w Centrum Integracyjnym dla Cudzoziemców (CIC), zlokalizowanym przy ul. Krakowskie Przedmieście 21, II piętro, prowadzonym przez Fundację ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE.

Więcej informacji w języku polskim - plik doc

Więcej informacji w języku ukraińskim - plik doc

Warsztaty Lublin PL - grafika poglądowaUA Warsztaty Lublin - grafika poglądowa

Aplikacja mObywatel cyfrowy dokument tożsamości dla ukraińskich uchodźców: Diia.pl. Jest to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
Z uwagi na pojawiające się sygnały o konieczności kontynuacji promocji usługi Diia.pl i Profilu Zaufanego (PZ) zarówno po stronie urzędów jak i osób zainteresowanych Diia.pl, przygotowaliśmy materiały informacyjne, które pozwolą łatwo i szybko zrozumieć czym są Diia.pl i PZ.

Broszura Diia.pl - plik pdf

Broszura profil zaufany (PZ) - plik pdf

Ulotka Diia.pl w języku ukraińskim - plik jpg

W związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przedstawiamy jej nową, zaktualizowaną wersję.
W aktualnej wersji ulotki uwzględniamy najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.
Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej – dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz w załączeniu do tej wiadomości.

Ulotka w języku ukraińskim - plik pdf

Ulotka w języku rosyjskim - plik pdf

Ulotka w języku polskim - plik pdf

Ulotka w języku angielskim - plik pdf