07 maja 2024 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie kadencji 2024-2029. W trakcie obrad Burmistrz oraz nowo wybrani Radni Rady Miejskiej w Parczewie złożyli ślubowanie, wybrani zostali: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, komisje stałe Rady, ustalone zostały wysokości diet Radnych i wynagrodzenie Burmistrza.

Burmistrz Parczewa:
Jeszcze raz dziękuję Mieszkańcom Gmina Parczew za udział w wyborach samorządowych i zaufanie jakim mnie obdarzyli - oddając swój głos na moją kandydaturę. Wierzę, że nie zawiodę Państwa, a swoją ciężką pracą przekonam również pozostałe osoby. Dziękuję mojej żonie, za wsparcie w pokonywaniu codziennych trudności i wielką cierpliwość.
Osobne podziękowania kieruję w stronę współpracowników w Urzędzie Miejskim. Liczę, że dzięki ciężkiej pracy będzie nam dane święcić jeszcze wiele sukcesów.
Jestem przekonany, że współpraca z Radą Miejską będzie przebiegać w sposób prawidłowy, tak byśmy mogli realizować szereg przedsięwzięć poprawiających jakość życia naszych Mieszkańców.

Foto: Z.Słowik

inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 26inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 1inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 2inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 3inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 4inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 5inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 6inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 7inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 8inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 9inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 10inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 11inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 12inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 13inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 14inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 15inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 16inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 17inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 18inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 19inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 20inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 21inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 22inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 23inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 24inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 25inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 27inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 28inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 29inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 30inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 31inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 32inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 33inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 34inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 35inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 36inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 37inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 38inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 39inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 40inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 41inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 42inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 43inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 44inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 45inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 46inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 47inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 48inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 49inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 50inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 51inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 52inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 53inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 54inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 55inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 56inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 57inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 58inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 59inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 60inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 61inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 62inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 63inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 64inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 65inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 66inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 67inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 68inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 69inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 70inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 71inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 72inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 73inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 74inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 75inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Parczewie 76